Tecnologia de Fluids Alimentaris por Santamaria Merc Ravents

September 25, 2018

Tecnologia de Fluids Alimentaris por Santamaria Merc Ravents

Titulo del libro: Tecnologia de Fluids Alimentaris

Autor: Santamaria Merc Ravents

ISBN: 8483018128

Descargar Leer on-line

Santamaria Merc Ravents con Tecnologia de Fluids Alimentaris

Tecnologia de Fluids Alimentaris por Santamaria Merc Ravents fue vendido por £24.75 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Els objectius que es persegueixen en introduir l'estudiant d'enginyeria aplicada a les indústries alimentàries en les assignatures més vinculades amb la tecnologia del processament dels aliments són fonamentalment que conegui els processos de la indústria agroalimentària, els principis bàsics que els regeixen i els equips industrials que s'utilitzen més. La idea fonamental que ha guiat l'elaboració d'aquest llibre ha estat posar a disposició de l'alumnat els coneixements principals que cal adquirir per introduir-se en els ensenyaments relatius a les operacions unitàries en la indústria alimentària (capítol 1) i, més concretament, a la tecnologia dels fluids alimentaris (reologia, manipulació, transport i bombeig de fluids), fent èmfasi en els aspectes pràctics tant del mesurament de les propietats reològiques (capítol 3) com del bombeig (capítol 9). El pas per l'ESAB ha de permetre aprendre una forma de raonar i de plantejar problemes i les seves possibles solucions. Tant de bo que aquesta base serveixi per donar més eficàcia a les activitats i a la formació que els alumnes reben en les assignatures posteriors, relacionades amb les tecnologies més específiques dels diferents subsectors de la indústria alimentària